top of page

Wat kan je doen als je werkdruk ècht te hoog is?

Je wil best hard werken, maar elke avond uitgeput of overspannen thuiskomen of tegen je zin gaan werken, is nu ook weer niet de bedoeling.


Hoe kan je dat veranderen en hoe maak je duidelijk aan je baas dat er iets moet gebeuren?


Wat is een te hoge werkdruk?


Je werkdruk wordt te hoog als je te veel taken in te weinig tijd moet afkrijgen of als de taken je niveau van vaardigheden en kennis te boven gaan.


Een te hoge werkdruk betekent dat je voortdurend je opdrachten niet op tijd afkrijgt of je constant achter de feiten aanloopt.


Wanneer je het gevoel hebt je eigen werk niet meer onder controle te hebben, dan is het tijd om aan de alarmbel te trekken. Je ervaart dan bv. gedurende lange tijd stress, kan je moeilijk nog concentreren, je moet teveel tegelijk doen, je vergeet zaken, je krijgt fysieke klachten enz.


Wat kan jij zelf doen om een te hoge werkdruk aan te pakken?


Soms zie je door de bomen het bos niet meer en weet je niet meer goed wat je nog kan doen om de situatie aan te pakken. Deze stappen kan je zelf zetten wanneer je te hoge werkdruk ervaart:


1. Zoek naar de oorzaak


Kijk niet alleen naar de gevolgen en symptomen van de werkdruk, maar zoek naar de kern, de oorzaak.

 • Heb je gewoon te veel taken in de tijd dat je werkt?

 • Is je werklast onhaalbaar door het moeten volgen van teveel regels of procedures?

 • Ben je in zoveel projecten of functies geëngageerd, dat het te moeilijk wordt om voor elk project helemaal mee te blijven?

 • Maakt je deeltijds uurrooster het je moeilijk om de werklast te dragen?

 • Kan je moeilijk grenzen stellen en stapel je daardoor jezelf met te veel werk op?

 • Zijn er conflicten op je werk?

 • Heb je uitstelgedrag?

 • Ben je (te) perfectionistisch ingesteld, waardoor je (te)veel tijd nodig hebt om zaken af te werken?

 • Ben je nog niet voldoende onderlegd om de taken uit te voeren en werk je daardoor trager of stel je zaken daardoor soms uit?

De eerste stap is inzicht krijgen in de kern van het probleem. Als je de oorzaak kent, kan je op zoek gaan naar oplossingen.


2. Verzamel bewijzen


Hoe onderbouw je zo objectief mogelijk dat de werkdruk te hoog is? Probeer voor jezelf inzicht te krijgen en heel concreet te maken waarom je te veel werkdruk ervaart en wat moeilijk is voor jou.

 • Is het de hoeveelheid werk die teveel is?

 • Ligt het tempo waarin dingen af moeten te hoog?

 • Verlies je teveel tijd aan sommige zaken (bv. verplaatsingen naar locaties of administratie)

 • Ligt het niveau van de werkzaamheden te hoog?

 • Welke taken zijn concreet te moeilijk of teveel?

 • Aan welke kennis of kunde ontbreekt het je specifiek?

 • ...

Hou bijvoorbeeld eens een maand bij wat je allemaal moet doen op je werk of wat het jou nu concreet moeilijk maakt. Als jij je daartoe in staat voelt kan je zelf een voorstel tot verbetering voorbereiden.


3. Wacht niet tot je jaarlijks evaluatiegesprek


Wacht niet op het jaarlijks evaluatiegesprek als je merkt dat de werkdruk te hoog wordt maar ga zo snel mogelijk met je leidinggevende aan tafel zitten.


Geef je grens aan en communiceer over het feit dat de grens bereikt is. Dat geeft je rust en zo hou je de controle.


Als het goed is, zal je leidinggevende meedenken naar oplossingen.


4. Wat als je baas vindt dat je overdrijft?


Het komt wel eens voor dat je leidinggevende je werkdruk niet als hoog ervaart en dus eigenlijk vindt dat er niets aan de hand is.


Je kan dan het gevoel ervaren dat je in de steek gelaten wordt, want voor jou blijft de situatie na het gesprek even nijpend.


Hou dan voor jezelf eens een concreet overzicht bij van wat je elke dag doet, van welke taken jij precies uitvoert. Zorg ervoor dat het een nauwkeurige lijst is, die ook de tijd die je eraan besteed hebt bevat.


Als het goed is, kan je hiermee duidelijk aan jouw leidinggevende laten zien dat jij steeds te veel uren werkt of dat het onhaalbaar is om je taken gedaan te krijgen binnen de voorziene uren.


Vraag dan aan je leidinggevende om tips hoe om te gaan met de werkzaamheden want om een hulpvraag kan een manager niet heen, zeker niet als je een lijst met werkzaamheden van de afgelopen maand voor je hebt liggen.


Je kan ook vragen bij welke taken uit je lijst de prioriteiten liggen, zodat je op regelmatige basis kan aangeven welke taken gelukt zijn en welke niet. Communiceer daar open over.


5. Een plan van aanpak


Als je leidinggevende de klachten over te hoge werkdruk serieus neemt, maak dan duidelijke afspraken.


Het is belangrijk dat jij op voorhand al bedenkt met welk takenpakket jouw werkdruk weer acceptabel wordt of wat er kan verbeteren zodat jij het werk wel weer aankan.


Maak samen met je leidinggevende een concreet plan van aanpak om je werkdruk te verminderen. Beschrijf de acties zo concreet mogelijk.


Let er wel op dat de oorzaken weggenomen worden in plaats van de symptomen en signalen te bestrijden, anders is het symptoombestrijding en dat lost niets op.


6. Wat als er niets verandert?


Mochten de besproken acties wel uitgevoerd zijn, maar geen effect gehad hebben, dan moet je dat aangeven. Samen met je leidinggevende kan je dan op zoek gaan naar andere oplossingen.


Wat kan je doen als er na een goed gesprek helemaal niets verandert?


Je moet de hoge werkdruk blijven aangeven aan je leidinggevende, je acties volhouden, nog een keer praten en de signalen blijven geven.


Het is belangrijk dat je transparant blijft over hoe het met je gaat en over wat je van je leidinggevende nodig hebt om de werkdruk te verlagen. Geef het ook op tijd aan, wanneer je dreigt ziek te vallen.


In dit geval zijn er wellicht meer mensen op je afdeling of in het bedrijf die een te hoge werkdruk ervaren? Zoek steun bij elkaar.


7. Je gezondheid heeft voorrang


Als niets helpt, is het belangrijk om je eigen gezondheid voorop te stellen. Niemand, maar ook zeker jijzelf niet, heeft er wat aan als je weken of maanden ziek bent en moet recuperen van overspanning of burn-out.


Laat de situatie geen jaren aanslepen, merk je na enkele weken of maanden dat er geen vooruitgang is, ondanks de stappen die je gezet hebt, zoek dan op tijd steun rondom je!


8. Zoek op tijd naar steun!


Wie kan je helpen wanneer er te weinig of niets verandert na de inspanningen die je geleverd hebt om de te hoge werkdruk aan te geven?

 • In veel bedrijven is er een vertrouwenspersoon die je kan spreken en die een bemiddelende rol kan opnemen.

 • Je kan een afspraak maken met de bedrijfsarts, eventueel zonder dat je werkgever dat weet.

 • Je kan je ook je eigen huisarts inschakelen.

 • Mocht de werkdruk in het hele bedrijf te hoog zijn, dan kan je ook aan de ondernemingsraad vragen hier iets aan te doen, of de vakbond verzoeken om te bemiddelen.

 • Schakel een stress en burn-out coach in wanneer je teveel klachten van stress ervaart of dreigt op een burn-out af te stevenen.

 • Start een traject loopbaanbegeleiding, zodat je kan uitklaren wat voor jou de mogelijkheden of oplossingen kunnen zijn, zowel binnen als buiten je huidige bedrijf.


Ervaar jij dat je werkdruk te hoog is, dan kan je ervoor kiezen om een stress en burn-out coach of loopbaancoach van DELAVIE in te schakelen.


Wil je graag eens kennismaken met onze coach in jouw regio, om af te stemmen of dit een goede stap kan zijn voor jou, dan kan je een gratis kennismakend gesprek plannen.

Comments


bottom of page