top of page

Digitale basisopleiding tot integraal coach

NIEUW! Schrijf alvast in met een early bird ticket, starten mogelijk vanaf 1 juni 2024. Een waardevolle en solide basisopleiding voor iedereen die coach wil worden. Leer essentiële vaardigheden en ontwikkel een brede basis die je in staat stelt om anderen effectief te begeleiden.

Digitale basisopleiding tot integraal coach
Digitale basisopleiding tot integraal coach

Startdatum

Starten wanneer het jou past

Online opleiding

Over ons evenement

Wil jij een solide basis leggen voor een carrière als coach?

Ontdek onze opleiding tot integraal coach, een waardevolle basisopleiding voor iedereen die coach wil worden. Leer essentiële coachende vaardigheden en ontwikkel een brede basis die je in staat stelt om anderen effectief te begeleiden. Je mag rekenen op een erg praktische opleiding met veel ruimte voor het werken met oefeningen, werkvormen en tools.

Onze opleiding staat open voor iedereen, maar wil jij je graag als coach aansluiten bij ons erkend loopbaancentrum, neem dan gerust eens een kijkje bij onze vacatures!

Heb je de opleiding met succes voltooid, dan ontvang je van ons een certificaat!

Doelstelling:

We zorgen er tijdens deze opleiding voor dat je een hele goede basis krijgt als coach en dat je veel tools en werkvormen hebt om met coachingvraagstukken aan de slag te gaan, zodat jij je zelfzeker voelt wanneer een cliënt je om hulp vraagt en zodat je elke cliënt ook een kwaliteitsvolle begeleiding kan bieden.

Inhoud:

Een topcoach worden met kennis van zaken, dat doe je door onderstaande lesdelen onder de knie te krijgen.

Natuurlijk is de doorlooptijd voor iedereen een beetje anders, maar we adviseren afhankelijk van je studietempo om 4 tot 8 maanden te voorzien om het gehele traject te doorlopen.

Lesdeel 1: Wat is coaching?

In dit lesdeel verkennen we de essentie van coaching, van zijn historische oorsprong tot zijn moderne toepassingen. We definiëren wat coaching precies inhoudt en onderscheiden het van andere vormen van begeleiding. We onderzoeken de belangrijkste principes die ten grondslag liggen aan effectieve coaching, en bieden inzicht in de structuur van een coachingtraject en de kenmerken van een goede coach. Daarnaast besteden we aandacht aan reflectieve introspectie voor coaches, het omgaan met belemmerende overtuigingen en het belang van diversiteit en inclusie in het coachingproces.

 • De geschiedenis van coaching
 • Wat is coaching
 • Afbakening coaching versus andere begeleidingsvormen
 • Toepassingsgebieden van coaching
 • Basisprincipes voor coaching
 • De structuur van een coachingtraject
 • De coachingcyclus
 • De kenmerken van een goede coach
 • Goede gebruiken als coach
 • Reflectieve introspectie: Zelfevaluatie en persoonlijke inzichten als coach
 • Belemmerende overtuigingen
 • Diversiteit en inclusie

Deel 2: Ik als coach

In dit lesdeel ontwikkel je jezelf als coach, waarbij zelfreflectie, groei en professionele ontwikkeling centraal staan. We verkennen jouw waarden, motivaties en sterke punten, terwijl we aandacht besteden aan het belang van persoonlijke grenzen, ethiek en zelfzorg. Je leert praktische vaardigheden zoals cliëntgericht werken en timemanagement, terwijl we ook de nadruk leggen op het belang van zelfevaluatie en intervisie voor jouw voortdurende groei als coach.

 • Zelfreflectie en zelfbewustzijn
 • Persoonlijke waarden en overtuigingen
 • Drijfveren en motivaties
 • Sterktes en zwaktes
 • Patronen en gewoonten
 • Persoonlijke grenzen en ethiek
 • Zelfzorg en welzijn
 • Levenslang leren en ontwikkeling
 • Zelfvertrouwen en zelfbeeld
 • Reflectie op eigen ervaringen
 • Timemanagement en organisatie
 • Cliëntgericht werken
 • Blijven leren
 • Emotionele intelligentie
 • Relatieopbouw 
 • Zelfevaluatie en intervisie

Deel 3: De opbouw van een coachingtraject

Dit lesdeel biedt inzicht in de structuur van een effectief coachingstraject. We beginnen met het belang van een goede kennismaking en het intakegesprek om de basis te leggen voor een vertrouwensvolle relatie tussen coach en cliënt. Vervolgens verkennen we de verdieping van het coachingsproces, inclusief het identificeren van de coachingvraag, het analyseren van de huidige en gewenste situatie, en het stellen van groeidoelen. We bespreken de verschillende stappen in het coachingproces, van de start tot aan de synthese en evaluatie van de behaalde resultaten.

 • Kennismaking
 • Intakegesprek
 • Verdieping
 • De coachingvraag
 • Huidige en gewenste situatie
 • Groeidoelen stellen
 • Het coachingproces
 • Synthese en evaluatie

Deel 4: Verbindende en communicatieve en coachende vaardigheden

Dit lesdeel richt zich op het ontwikkelen van essentiële vaardigheden voor effectieve coaching. We beginnen met het begrijpen van de kern van coaching aan de hand van vier centrale vragen. Vervolgens verkennen we hoe je een sterke verbinding kunt creëren met je cliënten en een veilige omgeving kunt bieden. We behandelen het belang van betrokkenheid en afstand, en hoe je als coach kunt leiden en het tempo kunt bepalen. We duiken dieper in het communicatieproces, inclusief luistervaardigheden en het stellen van effectieve vragen. Daarnaast bespreken we feedback geven, interventiestijlen, empathie, omgaan met conflicten en het herkennen van signalen in de interactie met cliënten.

 • De essentie van coaching in vier vragen
 • Verbinding creëren 
 • Een veilig kader creëren
 • Betrokkenheid versus afstand
 • Leading en pacing
 • Het communicatieproces
 • Leren luisteren en vragen stellen
 • Verbale communicatie
 • Non-verbale communicatie
 • Luisteren, samenvatten, verduidelijken, doorvragen
 • Het effectief gebruik van vragen
 • Feedback geven
 • De essentie van coaching in vier vragen
 • Interventiestijlen
 • Diverse types van gesprekken
 • Valkuilen
 • Empathie
 • Onderhandelen
 • Omgaan met conflicten
 • Signalen (h)erkennen en benoemen

Deel 5: Coachingmodellen en inzichten uit de psychologie

Dit lesdeel onderzoekt diverse coachingmodellen en psychologische inzichten die de basis vormen voor effectieve coaching. We behandelen methoden zoals coaching volgens de logische niveaus, oplossingsgericht coachen, en provocatief coachen, naast psychologische concepten zoals de levensfasen van Erikson en de behoeften van Maslow. We bespreken ook lichaamsgerichte benaderingen, het systemisch perspectief, en basisprincipes van neurolinguïstisch programmeren (NLP). Deze module biedt een uitgebreid begrip van tools en benaderingen die coaches kunnen gebruiken om positieve verandering te faciliteren bij hun cliënten.

 • Coachen met diverse coachingmodellen
 • Coaching volgens de logische niveaus
 • Oplossingsgericht coachen
 • Provocatief coachen
 • Creatieve coachingtechnieken
 • Lichaamsgerichte benaderingen
 • Systemisch perspectief
 • Basis in NLP
 • Rationeel Emotieve Therapie
 • Levensfasen van Erikson
 • Behoeften van Maslow
 • Moeilijke trajecten
 • Weerstand
 • Flow
 • Mindfulness

Deel 6: Ethiek

Dit lesdeel behandelt de ethische richtlijnen en principes die essentieel zijn voor het beroep van coach. We bespreken het belang van eerlijkheid, integriteit en het naleven van gedragscodes. Ook gaan we dieper in op onderwerpen zoals vertrouwelijkheid, privacy, en het respecteren van professionele grenzen. We benadrukken het belang van informed consent en het belang van voortdurende beroepsontwikkeling en supervisie voor coaches. Daarnaast behandelen we het herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag en misbruik, en het belang van transparantie en openheid in de coach-cliëntrelatie.

 • Eerlijkheid en integriteit
 • Gedragscodes
 • Vertrouwelijkheid en privacy
 • Professionele grenzen
 • Informed consent
 • Beroepsontwikkeling en supervisie
 • Grensoverschrijdend gedrag en misbruik
 • Transparantie en opentheid

Deel 7: Een basis in coachen bij specifieke thema's

In dit deel leer je effectief om te gaan met specifieke thema's in je coachingspraktijk. Je ontdekt strategieën voor het coachen bij verdriet en ziektebeelden, het (h)erkennen en stellen van grenzen, en het begeleiden van cliënten bij perfectionisme, stress en burn-out. Daarnaast leer je hoe je ondersteuning kunt bieden bij loopbaanvragen en het verbeteren van relaties. Door het verkennen van deze specifieke thema's kun je je vaardigheden versterken en je cliënten helpen bij het navigeren door uitdagende levenssituaties en het bereiken van hun doelen.

 • Coachen bij verdriet
 • Coachen bij ziektebeelden
 • Grenzen (h)erkennen en durven stellen
 • Coachen bij perfectionisme
 • Coachen bij stress en burn-out
 • Coachen bij loopbaanvragen
 • Coachen bij relaties

Deel 8: Tools

Dit deel biedt een uitgebreide verzameling van meer dan 50 praktische tools en oefeningen die coaches kunnen gebruiken in hun coachingspraktijk. Van effectieve coachingvragen tot checklists voor nieuwe cliënten, reflectievragen, en evaluatieformulieren, deze toolkit is ontworpen om coaches te ondersteunen bij elke fase van het coachingstraject. 

Daarnaast omvat het diverse oefeningen zoals visualisaties, lichaamsgerichte technieken, en narratieve coachingmethoden, evenals andere instrumenten zoals bijvoorbeeld het levenswiel, het kernkwadrant, en de roos van Leary of oefeningen die hun basis vinden in de psychologie. 

Coaches vinden hier ook tools voor waardenidentificatie, groeidoelen stellen, en het verkennen van persoonlijke krachten en uitdagingen. Met deze gevarieerde set tools kunnen coaches hun cliënten effectief begeleiden naar positieve verandering en persoonlijke groei.

Deel 9: Een eigen coachingpraktijk starten

In dit deel word je begeleid bij het opzetten van je eigen coachingpraktijk. Je leert in tien stappen hoe je een succesvolle coachingpraktijk kunt opbouwen. Van het definiëren van je doelgroep en het ontwikkelen van je diensten tot het opzetten van een marketingstrategie en het beheren van je financiën, je krijgt praktisch advies en richtlijnen om je droom van een eigen coachingspraktijk te realiseren. Deze stapsgewijze aanpak helpt je om je passie om te zetten in een bloeiend bedrijf, waardoor je in staat bent om anderen te begeleiden naar persoonlijke groei en succes.

 • In tien stappen naar een succesvolle coachingpraktijk

Praktijksessies:

We moedigen alle deelnemers sterk aan om deel te nemen aan de praktijksessies. Hoewel individueel leren vanuit huis vaak effectief is en de mogelijkheid biedt om de leerstof grondig te verwerken, is het belangrijk om ook in groepsverband input te krijgen en te oefenen. De praktijksessies bieden namelijk een unieke kans om niet alleen van de instructeur te leren, maar ook van mededeelnemers. 

Door interactie en samenwerking in een groep kunnen deelnemers verschillende perspectieven en benaderingen ervaren, wat hun begrip en vaardigheden als coach verder verrijkt. Daarnaast bieden praktijksessies een veilige omgeving om te oefenen en feedback te ontvangen, wat cruciaal is voor professionele groei en ontwikkeling.

Praktijksessies in de opleiding tot coach bieden een hands-on leerervaring waarin deelnemers de kans krijgen om de theoretische kennis die ze hebben opgedaan, om te zetten in praktische vaardigheden. 

Tijdens deze sessies worden deelnemers begeleid bij het toepassen van coachingstechnieken in echte scenario's, zoals simulaties van coachingsgesprekken of casestudies. Dit stelt hen in staat om hun luistervaardigheden, vraagstellingstechnieken, empathie en andere coachingvaardigheden te ontwikkelen en te verfijnen. 

Bovendien bieden de praktijksessies een veilige omgeving waarin deelnemers feedback kunnen ontvangen en kunnen reflecteren op hun eigen handelen, waardoor ze hun competenties als coach kunnen versterken. De focus ligt op het opdoen van praktijkervaring, het vergroten van zelfvertrouwen en het ontwikkelen van een effectieve coachingsstijl.

Duurtijd per sessie: 1 volledige dag

Praktisch: De praktijksessies gaan online door via Google Meet.

Kostprijs: De prijs bedraagt 245€ (excl. BTW) per sessie.

Inschrijven voor een praktijksessie doe je via onze evenementenpagina.

Online vragenuurtje:

Het online vragenuurtje biedt deelnemers een informele en interactieve gelegenheid om vragen te stellen en meer inzicht te krijgen in specifieke onderwerpen of concepten die tijdens de opleiding tot coach aan bod komen. Tijdens dit uur kan je je vragen stellen over de leerstof, praktijkervaringen delen, en dieper ingaan op bepaalde aspecten van het coachingsproces. 

De sessie wordt geleid door een ervaren coach of facilitator, die de vragen van deelnemers beantwoordt, discussies faciliteert en waardevolle inzichten deelt. Het doel van het online vragenuurtje is om een ondersteunende en stimulerende omgeving te bieden waarin deelnemers hun begrip kunnen verdiepen, hun vaardigheden kunnen verbeteren en zich kunnen voorbereiden op hun verdere ontwikkeling als coach.

Inschrijven voor het online vragenuurtje doe je via onze evenementenpagina.

Methodologie:

Je krijgt voor deze opleiding toegang tot de digitale basisopleiding tot integraal coach in de digitale leeromgeving van DELAVIE ACADEMY. Hier krijg je de unieke kans om jouw vaardigheden binnen de bovenstaande thema's naar een hoger niveau te tillen. En het beste van alles? Je hebt de vrijheid om op jouw eigen tempo te leren, op een manier die perfect bij jou past.

Aan de hand van video’s, een presentatie, werkbundels- en oefenbundels, opdrachten, praktijkoefeningen en toetsen leer je om je competenties te versterken. Je hebt daardoor de vrijheid om te leren aan het tempo dat voor jou past. Je krijgt daarnaast ook toegang tot al het leermateriaal via de Google Drive van DELAVIE met een toolbox met meer dan 50 werkvormen, tests en oefeningen die jij kan inzetten in de begeleiding van je cliënten .

Heb je vragen, dan mag je bij steeds contact opnemen met je persoonlijke trainer / coach. Je trainer zal je op regelmatige tijdstippen van feedback voorzien, zodat je een goed overzicht houdt over je voortgang en evaluatieopdrachten.

De evaluatie gebeurt aan de hand van een evaluatieopdracht, waarbij je persoonlijke feedback krijgt op jouw traject met een oefencoachee en aan de hand van een eindtest in de digitale leeromgeving. De test doe je van thuis uit op een moment dat het voor jou past. Het doel is niet dat je alle informatie uit het hoofd kent, maar wel dat je praktisch kan toepassen wat je geleerd hebt. Je mag al het materiaal uit de opleiding gebruiken tijdens de test.

Niet geslaagd? Je kan de test nogmaals proberen!

DELAVIE:

Onze missie is om een bron van inspiratie en begeleiding te zijn, waar individuen, werknemers en bedrijven kunnen ontdekken dat ze, ongeacht hun achtergrond of obstakels, de mogelijkheid hebben om te zijn wie ze willen zijn en te bereiken waar ze naar streven.

Bij DELAVIE is een kwalitatieve begeleiding van al onze cliënten een topprioriteit!

We werken uitsluitend met gecertificeerde coaches, coaches die hun certificaat op korte termijn behalen of coaches die minstens drie jaar voltijdse werkervaring hebben in het begeleiden van loopbaanvragen.

Onze coaches staan centraal! We streven ernaar een omgeving te bieden waarin coaches kunnen groeien door middel van ondersteuning, uitwisseling van kennis en ervaring, en waar verbinding en samenwerking worden aangemoedigd.

Trainer:

Tijdens deze opleiding word je begeleid door jouw coach / trainer: Debbie Dupont

Een gespecialiseerd coach staat ook voor je klaar om al je vragen via e-mail te beantwoorden.

Tickets:

 • Kies voor de ticketcategorie van jouw voorkeur: comfort, standaard of VIP
 • Early Bird tickets: Met de early bird tickets krijg je toegang tot onze digitale basisopleiding tot integraal coach  met een aantrekkelijke korting en verzeker jij je van de toegang tot de opleiding vanaf 1 juni 2024. 
 • Comfort ticket: Met het Comfort Ticket krijg je toegang tot onze digitale basisopleiding tot integraal coach met het gemak van gespreide betaling. Betaal bij inschrijving de eerste termijn en vervolg met vier maandelijkse betalingen van 389€ (excl. BTW). Met de aankoop van het comfort ticket engageer je je tot de betaling van het volledige inschrijvingsgeld.
 • Standaard ticket: Met het standaard ticket krijg je volledige toegang tot onze digitale loopbaancoach opleiding, met een eenmalige betaling en een aantrekkelijke korting.
 • VIP ticket: Met het VIP Ticket krijg je niet alleen volledige toegang tot onze digitale loopbaancoach opleiding, maar ontvang je ook twee praktijksessies tegen een aantrekkelijke korting.
 • De opleiding komt niet in aanmerking voor opleidingscheques, opleidingsverlof of KMO portefeuille.

Aansluiten als coach bij DELAVIE:

Wil je tijdens of na de opleiding graag aansluiten bij ons DELAVIE? Dat kan!

Ken je graag de samenwerkingsmodaliteiten, schrijf je dan in voor de themasessie: is freelance loopbaancoach worden bij DELAVIE iets voor jou? via www.delavie.be/evenementen.

Annulatievoorwaarden:

 • Het is mogelijk om je deelname aan de opleiding te annuleren tot voor de start van de opleiding. Je doet dit via e-mail naar  training@delavie.be.
 • Bij annulatie wordt steeds een annulatiekost van 245€ aangerekend.
 • Vanaf het moment dat je de opleiding gestart bent, blijft het volledige inschrijvingsgeld steeds verschuldigd.

Inschrijven:

Let op: wanneer je je inschrijft via de knop 'inschrijven' geldt een verbintenis tot betaling van het inschrijfgeld.

Inschrijven doe je via de knop hieronder of bovenaan.

Je ontvangt een bevestiging van je inschrijving via e-mail.

Vragen:

Heb je nog vragen?

Stuur ons gerust een e-mail via  training@delavie.be.

Tickets

 • EARLY BIRD COMFORT Ticket

  Dit exclusieve comfort ticket is speciaal voor de early birds die als eerste willen inschrijven voor onze opleiding. Door je nu alvast in te schrijven, verzeker je jezelf van toegang tot de digitale basisopleiding tot integraal coach vanaf 1 juni 2024 met een mooie korting! Met dit ticket betaal je de eerste termijn van de opleidingskosten, die verdeeld zijn over in totaal vijf maandelijkse betalingen van 389€. Maximaal 25 early bird tickets beschikbaar.

  € 389,00
  Btw: +€ 81,69 BTW
 • EARLY BIRD STANDAARD Ticket

  Dit exclusieve ticket is speciaal voor de early birds die als eerste willen inschrijven voor onze opleiding. Door je nu alvast in te schrijven, verzeker je jezelf van toegang tot de digitale basisopleiding tot integraal coach vanaf 1 juni 2024 met een mooie korting! Maximaal 25 early bird tickets beschikbaar.

  € 1.695,00
  Btw: +€ 355,95 BTW
 • EARLY BIRD VIP Ticket

  Dit exclusieve ticket is speciaal voor de early birds die als eerste willen inschrijven voor onze opleiding. Door je nu alvast in te schrijven, verzeker je jezelf van toegang tot de digitale basisopleiding tot integraal coach vanaf 1 juni 2024 en twee praktijksessie. Bovendien geniet je van een mooie korting op de opleiding en op de praktijksessies! Maximaal 25 early bird tickets beschikbaar.

  € 2.095,00
  Btw: +€ 439,95 BTW
 • COMFORT Ticket

  Dit standaard ticket biedt toegang tot onze digitale basisopleiding tot integraal coach. Met dit ticket betaal je de eerste termijn van de opleidingskosten, die verdeeld zijn over in totaal vijf maandelijkse betalingen van 549€. Voor de daaropvolgende betalingen ontvang je een factuur van Delavie. Je hoeft deze betalingen dus niet meer via de website te voldoen.

  € 549,00
  Btw: +€ 115,29 BTW
  Verkoop start op: 01 jun, 08:00
 • STANDAARD Ticket

  Dit standaard ticket biedt toegang tot onze digitale basisopleiding tot integraal coach. Met dit ticket betaal je de volledige opleidingskosten in één keer.

  € 2.495,00
  Btw: +€ 523,95 BTW
  Verkoop start op: 01 jun, 08:00
 • VIP Ticket

  Dit VIP ticket biedt toegang tot onze digitale basisopleiding tot integraal coach inclusief twee praktijksessies. Bovendien geniet je van een aantrekkelijke korting op de praktijksessies.

  € 2.845,00
  Btw: +€ 597,45 BTW
  Verkoop start op: 01 jun, 08:00

Totaal

€ 0,00

Deel dit evenement

Wil jij graag als eerste op de hoogte blijven van onze opleidingen en evenementen?

Bedankt voor het registreren!

bottom of page