top of page
Gekiemde plant

KMO PORTEFEUILLE

 

DELAVIE is geregistreerd als dienstverlener voor de KMO portefeuille voor de dienst "Opleiding" met registratienummer: DV.O24640. Indien uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 20 tot 30% van het bedrag van een opleiding indien deze in aanmerking komt.  Het (eventuele) cateringbedrag tot 25 euro per dag per persoon komt ook in aanmerking. Het BTW bedrag komt niet in aanmerking en dient rechtstreeks aan DELAVIE betaald te worden

 

Wat is het? 

 

De KMO Portefeuille is een steunmaatregel bedoeld voor KMO’s en vrije beroepen. De subsidie is toegankelijk via een webtoepassing via www.kmo-portefeuille.be. U kan zich registreren met het federaal token of met uw elektronische identiteitskaart. 

 

DELAVIE is geregistreerd voor de dienst opleiding. 

 

Belangrijk! Als u inschrijft voor een opleiding bij DELAVIE heeft u tot uiterlijk 14 dagen na aanvang van de training de tijd om uw subsidieaanvraag in te dienen. 

 

Voorwaarden 

 

De maatregel is bestemd voor KMO’s en vrije beroepen. Zij moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

 

 • De subsidie geldt voor vestigingen (en bijhorende werknemers) gelegen in het Vlaams Gewest 

 • De onderneming behoort tot de privésector (participatie administratieve overheid < 25%) 

 • De onderneming heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit (NACE code lijst). 

 • De onderneming heeft een aanvaardbare juridische vorm. 

 

Kortom: de portefeuille is niet toegankelijk voor VZW’s en voor grote ondernemingen, en evenmin voor bedrijven met exploitatiezetel in het Brusselse Gewest (Brussel + de 19 gemeenten). 

 

Daarnaast dien je als deelnemer ook aan een aantal voorwaarden te voldoen: 

 

 • De opleiding kost minimaal 100 euro – exclusief btw en cateringkosten beperkt tot 25 euro per dag 

 • Bij elke les teken je de aanwezigheidslijst 

 • Kies je voor afstandsleren (online)? Dan moet er rechtstreekse interactie zijn met de trainer 

 

Omvang van de subsidie 

 

De Vlaamse Overheid betaalt 20% of 30% van de opleiding afhankelijk van de grootte van de onderneming. De steun bedraagt maximaal 7.500 euro per jaar wat opleidingen betreft. 

 

Heb je als onderneming het plafond van de kmo-portefeuille voor dit jaar al bereikt? Dan kan je eenmalig een verhoging tot 5.000 euro krijgen voor acties die kaderen in het verbeteren van welzijn op werk. Het gaat om projecten die lopen tot en met 31 december 2022. 

 

Hoe dien ik een aanvraag in? 

 

Aan de hand van dit voorbeeld ziet u hoe u een factuur van DELAVIE kunt betalen met behulp van de KMO Portefeuille. 

 

Het BTW-bedrag valt buiten de subsidiëring en wordt apart betaald aan DELAVIE. 

Het cateringbedrag tot € 25 per dag per persoon komt ook in aanmerking voor subsidie. 

 

Voorbeeld 

 

Bedrag training: € 2000 

Bedrag catering: € 150 (6 x € 25) 

 • Nettobedrag opleiding: € 2150 

 • BTW bedrag: € 451 (21% BTW op € 2150) 

 

STAP 1 Projectaanvraag indienen 

 

Via www.kmo-portefeuille.be doet u een projectaanvraag voor het nettobedrag van de opleiding. Vermeld bij ‘Titel project’ uw factuurnummer en naam. Zonder deze informatie kunnen wij de betaling niet aan u koppelen. Het registratienummer van DELAVIE is DV.O24640. 

 

Wanneer jouw aanvraag goedgekeurd wordt, ontvang je een mail met oproep tot storting. 

In sommige situaties zal uw aanvraag afgekeurd worden, bijvoorbeeld wanneer je geen rekening houdt met de vroegboekkorting, het brutobedrag ingeeft in plaats van het nettobedrag enz. U ontvangt hiervan een mail van annulatie en dient dus soms een nieuwe aanvraag in te dienen. 

Kies ook het juiste thema waaronder de opleiding aangevraagd wordt, de opleiding tot loopbaancoach kan je bijvoorbeeld aanvragen onder personeelsmanagement.

 

STAP 2 Betaling eigen bijdrage + BTW-bedrag 

 

▪ U betaalt uw eigen bijdrage voor de vervaldatum van de factuur na bevestiging van de projectaanvraag op rekening van Sodexo. Dit bedraagt 70% of 80% van de netto opleidingsprijs (zonder BTW), dus in het voorbeeld is dit: € 1505 of € 1720. Het bedrag van uw eigen bijdrage staat steeds vermeld op de mail met oproep tot storting. 

 

▪ Daarnaast betaalt u voor de vervaldatum van de factuur het BTW bedrag rechtstreeks aan DELAVIE: in het voorbeeld is dat € 451. 

 

STAP 3 Storting subsidie door de Vlaamse Overheid 

 

Wanneer de eigen bijdrage tijdig op de kmo-portefeuille rekening staat, maakt de Vlaamse Overheid de subsidie (30% of 20%) eveneens over naar de KMO rekening. 

 

U ontvangt hiervan opnieuw een melding per e-mail. 

 

STAP 4 Betaling volledig nettobedrag met KMO-portefeuille 

 

U geeft steeds voor de start van uw opleiding via www.kmo-portefeuille.be de opdracht aan Sodexo om de volledige betaling van het nettobedrag (eigen bijdrage + subsidie) uit te voeren op rekening van DELAVIE.

 

Nog vragen? 

 

Voor meer info kunt u terecht bij: 

▪ de website www.kmo-portefeuille.be 

▪ bel op het gratis nummer van de Vlaamse Overheid – 1700 

▪ Sodexo: T 02 547 55 68 of e-mail kmo.svc.be@sodexo.com 

 

Heb je nog administratieve vragen? 

Neem gerust contact op met ons via training@delavie.be.

 

Welke opleiding komt in aanmerking?

 

Het onderricht, gevolgd door de werkenden in de onderneming dat uitsluitend of hoofdzakelijk gericht is op het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming én gericht is op de kernprocessen van de onderneming. De opleiding draagt bij tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen.

Hou ook rekening met volgende voorwaarden:

 

 • De opleiding kost minimaal 100 euro – exclusief btw, inclusief verplaatsingskosten van de docent en de cateringkosten beperkt tot 25 euro per persoon per dag.

 • Je sluit een overeenkomst met een geregistreerde dienstverlener.

 • Bij elke les teken je de aanwezigheidslijst (schriftelijk of elektronisch).

 • De opleiding is betaald voor 31 december van het jaar na je steunaanvraag.

 • Kies je voor afstandsleren (e-learning)? Dan moet er rechtstreekse interactie zijn met de docent.

 • Je doet de steunaanvraag vanaf de inschrijving en tot veertien dagen na de start van de lessen.

 • Na de opleiding krijg je een gepersonaliseerd vormingsattest van je dienstverlener.

bottom of page