top of page

Waarom investeren in laagdrempelige mentale gezondheidszorg op het werk?Een recent artikel, "Steeds meer jonge vrouwen zijn langdurig ziek en dat is geen toeval volgens professor arbeidsgeneeskunde," toont ons een alarmerende realiteit. (DPG Media België, Lode Godderis, Luc Beernaert 14/08/23) .


Meer dan twee op de drie langdurig zieken met een burn-out of depressie zijn vrouwen.

In een tijd waarin het leven met een ongekende snelheid voortschrijdt, wordt de druk op jonge vrouwen om aan de verwachtingen van de samenleving te voldoen steeds groter.


Dit wordt nu op zorgwekkende wijze weerspiegeld: het toenemend aantal jonge vrouwen dat langdurig ziek wordt. Meer dan twee op de drie langdurig zieken met een burn-out of depressie zijn vrouwen. Het is onmiskenbaar dat we staan voor een cruciale uitdaging die niet langer genegeerd kan worden.


De kern van deze kwestie reikt dieper dan oppervlakkige trends. Het gaat over de erkenning van de complexiteit van het moderne leven en de onontbeerlijke rol van mentale welzijn in onze dagelijkse strijd.


Hieruit ontstaat de vraag: wat kunnen we doen om deze schadelijke trend om te keren?


"Het antwoord ligt in het investeren in laagdrempelige mentale gezondheidszorg op het werk", meent Debbie Dupont, zaakvoerder van erkend loopbaancentrum Delavie en rechter in sociale zaken aan de arbeidsrechtbank.


Een weloverwogen en doordachte benadering van mentaal welzijn op de werkplek is geen luxe, maar een absolute noodzaak.


Het is een krachtig instrument om de groeiende zorgwekkende cijfers van langdurige ziekte onder jonge vrouwen te verminderen en de maatschappij als geheel te versterken.


Laagdrempelige mentale gezondheidszorg op het werk gaat verder dan enkele brochures of een eenmalige workshop.

Het gaat om het cultiveren van een omgeving waarin het bespreken van mentale gezondheid net zo normaal is als het bespreken van lichamelijke gezondheid. Het gaat om het creëren van een gemeenschap waarin werknemers, en in het bijzonder jonge vrouwen, zich ondersteund en gehoord voelen.


Dit vereist een holistische aanpak die verschillende aspecten omvat. Allereerst moeten werkgevers het stigma rond mentale gezondheid doorbreken en een open dialoog aanmoedigen. Dit kan worden bereikt door regelmatige gesprekken met professionele hulpverleners aan te bieden en door het bewustzijn te vergroten over beschikbare hulpbronnen.


Woorden alleen zijn niet genoeg. Werkplekken moeten ook de infrastructuur bieden om een goede mentale gezondheid daadwerkelijk te ondersteunen.

Dit houdt in het beschikbaar stellen van gemakkelijk toegankelijke begeleidingssessies en een variatie aan professionele ontwikkelingsprogramma's. Hierbij kan gedacht worden aan: loopbaanbegeleiding, interne coachingsessies, toegang tot online do-it-yourself hulpbronnen, bedrijfsbrede ondersteuning, externe partnerships, workshops, peer support groups, een online chat of hulplijn, mentale gezondheidsambassadeurs, flexibele werkplekken en -uren, krachtige feedbackmechanismen enz.


Door deze middelen binnen handbereik te brengen, krijgen medewerkers de mogelijkheid om actief aan hun eigen welzijn te werken en preventieve maatregelen te nemen.


Een andere cruciale stap is het trainen van leidinggevenden en managers om de tekenen van burn-out en mentale stress te herkennen. Dit stelt hen in staat om proactief te reageren en ondersteuning te bieden voordat de situatie escaleert. Leidinggevenden kunnen een sleutelrol spelen in het creëren van een ondersteunende cultuur waarin mentaal welzijn wordt gekoesterd.


Waarom is deze investering in mentale gezondheidszorg op de werkplek zo belangrijk?


Omdat het niet alleen de individuele levens verbetert, maar ook de algehele productiviteit en effectiviteit van organisaties vergroot. Een werknemer die mentaal veerkrachtig is, is beter in staat om met stress om te gaan, creatieve oplossingen te vinden en efficiënt te werken. Dit leidt tot een positieve spiraal waarin werknemers zich gewaardeerd voelen en organisaties floreien.


In een wereld die voortdurend evolueert en waarin de druk op jonge vrouwen blijft toenemen, is het tijd om een duidelijke standpunt in te nemen.

Investeren in laagdrempelige mentale gezondheidszorg op het werk is niet alleen een verstandige zakelijke zet, het is een morele plicht. Het is tijd om deze jonge vrouwen en bij uitbreiding alle medewerkers, niet langer aan hun lot over te laten, maar hen te voorzien van de steun en middelen die ze nodig hebben.


De weg naar een gezondere en sterkere samenleving begint met een investering in mentale gezondheidszorg op de werkplek - een investering die ongetwijfeld vruchten zal afwerpen voor de huidige en toekomstige generaties.

Comments


bottom of page